Zinnen over waardeloosheid: aforismen, citaten

post-title

Citaten, aforismen en uitdrukkingen over nutteloosheid, of over wat nutteloos is om iets of iemand voordelen te brengen, waardoor het een in wezen ondoeltreffende actie wordt om elke verbetering mogelijk te maken.


Citaten over nutteloosheid

- In dit onvolmaakte leven hebben we ook een aantal nutteloze dingen nodig. Als alle nutteloze dingen verdwijnen, zou dat ook het einde zijn van ons onvolmaakte bestaan. (Haruki Murakami)

- Veel mensen doen nagenoeg nutteloos werk. Als hij met pensioen gaat, ontdekt hij deze waarheid. (Brendan Francis Behan)


- Een gemist leven is spijt; een nutteloos leven is een berouw. (Henri Frédéric Amiel)

- Je wordt medelijden beu, als medelijden nutteloos is. (Albert Camus)

- Bedenk dat de mooiste dingen ter wereld ook de meest nutteloze zijn: pauwen en lelies bijvoorbeeld. (John Ruskin)


- Als de remedies niet langer nodig zijn, als je het ergste kunt onderscheiden, eindigen ook de kwellingen die hoop in spanning houden. Huilen om een ​​kwaad uit het verleden helpt alleen maar om nieuwe verdrukkingen te veroorzaken. (William Shakespeare)

- Hoe begrijpelijker het universum, hoe nuttelozer het lijkt. (Steven Weinberg)

We kunnen het een man vergeven dat hij iets nuttigs heeft gedaan, zolang je het maar niet bewondert. Het enige excuus om iets nutteloos te doen, is het intens te bewonderen. Alle kunst is volkomen nutteloos. (Oscar Wilde)


- Niets is nuttiger dan die studies die geen zin hebben. (Ovid)

- Er is niets zo nutteloos en zo inefficiënt als efficiënt doen wat helemaal niet moet worden gedaan. (Peter Ferdinand Drucker)

Aanbevolen metingen
  • Zinnen over gewoonte: aforismen, citaten
  • Zinnen over wraak: aforismen, citaten
  • Snelheidszinnen: aforismen, citaten
  • Zinnen op kleding: aforismen, citaten
  • Zinnen over verveling: aforismen, citaten

- Buiten de zon, kussen en wilde geuren, alles lijkt ons zinloos. (Albert Camus)

- Verbeelding is niet vruchtbaar, behalve als het nutteloos is. (Vladimir Nobokov)

- Er is niets zo nutteloos en zo inefficiënt als efficiënt doen wat helemaal niet moet worden gedaan. (Peter Drucker)

- Schrijven die geen stimulerende activiteit kan uitoefenen, heeft geen zin. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

- Alle kunst is volkomen nutteloos. (Oscar Wilde)

Aforismen over waardeloosheid

- Niets kan voor een dichter nutteloos zijn. (Samuel Johnson)

- Het grootste ongeluk dat je kan overkomen is dat je voor niemand van nut bent en dat je leven waardeloos is. (Raoul Follereau)


- Het vertellen van leugens is een fout, en leugens zijn altijd nutteloos omdat je vroeg of laat de waarheid kent en je alleen de schande verdient om ze te hebben verteld. (Jules Renard)

- Alleen omdat iets niet doet wat je verwacht, wil nog niet zeggen dat het nutteloos is. (Thomas A. Edison)

- In de natuur is niets nutteloos; zelfs niet de nutteloosheid zelf. (Michel Eyquem De Montaigne)

- De mens is een nutteloze passie. (Jean Paul Sartre)

- Als er dingen zijn gebeurd, heeft het geen zin om je te bekeren. (Ringsprietgarnalen)

- In de natuur is niets nutteloos; zelfs niet de nutteloosheid zelf. (Michel de Montaigne)


- Alle professionals zijn gehandicapt doordat ze dingen die niet nodig zijn niet mogen negeren. (Goethe)

- Wie kan, met de zeldzaamste talenten en de meest voortreffelijke verdienste, niet overtuigd zijn van hun nutteloosheid, zich bewust van het feit dat ze weggaan, sterven, een wereld die niet wordt beïnvloed door het verlies ervan, en waarin veel mensen haar zullen vervangen? (Jean de La Bruyère)

- Als je een perfect nutteloze middag op een volkomen nutteloze manier kunt doorbrengen, heb je geleerd hoe te leven. (Yutang Lin)

- Mannen, niet genoeg voor hen wat nodig is, zijn bezorgd over wat nutteloos is. (Johann Wolfgang Goethe)

- De kunst van de politie is om alleen te zien wat nutteloos is om te zien. (Napoleon Bonaparte)

- Alles wat nutteloos is, is altijd respectabel, bijvoorbeeld religie, modieuze kleding, kennis van de Latijnse grammatica. (Henry Louis Mencken)

- In dit onvolmaakte leven hebben we ook een aantal nutteloze dingen nodig. Als alle nutteloze dingen verdwijnen, zou dat ook het einde zijn van ons onvolmaakte bestaan. (Haruki Murakami)

Zinnen over nutteloosheid

- Een nutteloos leven is een verwachte dood. (Johann Wolfgang Goethe)

- Waar handen nodig zijn, zijn woorden volkomen nutteloos. (Ringsprietgarnalen)

- Niemand is nutteloos als hij het gewicht van iemand anders verlicht. (Mahatma Gandhi)

- Drie dingen houden de ziel stil en vredig: achterlaten wat niet van ons is; duik niet in onnodige dingen; en neem niet de moeite van tevoren te nemen, noch na het verleden. (Aristippus)

- Zeg nooit dat dromen nutteloos zijn omdat het leven van iemand die niet kan dromen nutteloos is. (Jim Morrison)


- Het is noodzakelijk om niet alleen acties maar ook onnodige gedachten te elimineren, omdat ze op deze manier onnodige acties niet als onvermijdelijk gevolg zullen houden. (Marco Aurelio)

- Ik ben beschreven als een baken in het midden van een plas: helder maar nutteloos. (Connor Cruise O'Brien)

- Als je een man in een nietigheid wilt veranderen, hoef je hem alleen maar als nutteloos te beschouwen. (Fëdor Dostoevskij)

- Waarom is kunst mooi? Omdat het nutteloos is. Waarom is het leven slecht? Omdat het allemaal doelen, doelen en intenties zijn. (Fernando Pessoa)

- Ze hadden daar ook een burgemeester, naast andere nutteloze personages. (Mark Twain)

- In dit onvolmaakte leven hebben we ook een aantal nutteloze dingen nodig. Als alle nutteloze dingen verdwijnen, zou dat ook het einde zijn van ons onvolmaakte bestaan. (Haruki Murakami)

- De plicht van alles is geluk te zijn, als ze niet zo zijn, zijn ze nutteloos of schadelijk. (Jorge Luis Borges)

- Niemand is nutteloos als hij het gewicht van iemand anders verlicht. (Mahatma Gandhi)

- De natuur doet niets nutteloos. (Aristoteles)

- Het grootste ongeluk dat je kan overkomen is dat je voor niemand van nut bent en dat je leven waardeloos is. (Raul Follereau)

In het spoor van Jezus – met Bayless in Israël (1) – Bayless Conley (Juli- 2021)


Labels: Betekenisvolle zinnen
Top