Zinnen over taal: aforismen, citaten

post-title

Citaten, aforismen en uitdrukkingen over taal, of over het menselijk vermogen om te communiceren door middel van in woorden gearticuleerde en georganiseerde geluiden, om beelden te definiëren en conventionele relaties te onderscheiden die in tijd en ruimte variëren.


Citaten over taal

- Twee interessante situaties: wanneer de gedachte sneller gaat dan de taal, wanneer de taal sneller gaat dan de gedachte. Het ergste is wanneer gedachte en taal hand in hand gaan: verveling begint daar. (Jean Baudrillard)

- Dans is de verborgen taal van de ziel. (Martha Graham)


- Wie taal heeft, heeft de wereld. (Hans-Georg Gadamer)

- Conceptueel denken ging hand in hand met taal. (Konrad Lorenz)

- Taal is de bron van misverstanden. (Antoine de Saint-Exupéry)


- Taal is meer voor de geest dan licht voor de ogen. (William Gibson)

- Woorden betekenen dat de mens weigert de wereld te accepteren zoals ze is. (Walter Kaufmann)

- Taal is niet alleen het voertuig van een communicatie, maar wordt het voorwerp van een interpretatie. (Paul Ricoeur)


- De analyse van de opbouwende taal van anderen bracht mij tot deze conclusie: spreken was een daad van creatie maar ook van vernietiging. Het was beter om heel voorzichtig te zijn met deze uitvinding. (Amélie Nothomb)

- Filosofie is een strijd tegen de misleiding van onze intelligentie door de betekenis van taal. (Antoine De Saint Exupery)

Aanbevolen metingen
  • Zinnen over gewoonte: aforismen, citaten
  • Zinnen over wraak: aforismen, citaten
  • Snelheidszinnen: aforismen, citaten
  • Zinnen op kleding: aforismen, citaten
  • Zinnen over verveling: aforismen, citaten

- Taal is de moeder, niet het dienstmeisje van het denken. (Karl Kraus)

- Taal is het medium waarin de gesprekspartners elkaar begrijpen en waarin het begrip van de zaak plaatsvindt. (Hans Georg Gadamer)

- De tong zal ook een vervormende spiegel zijn, maar het is de enige spiegel die we hebben. (Michael Dummett)

- Taal is het arsenaal van de menselijke geest en bevat tegelijkertijd de trofeeën van zijn verleden en de wapens van zijn toekomstige veroveringen. (Samuel Taylor Coleridge)

- Gedachte is de bloem; de taal de knop, de actie de vrucht die geboren zal worden. (Ralph Waldo Emerson)

- Het bovennatuurlijke komt uit taal: het is het gevolg en het bewijs ervan samen. (Tzvetan Todorov)

- Taal is de vriendelijkste van de dingen waar we niet aan kunnen ontsnappen. (Mason Cooley)


- De taal van vriendschap bestaat niet uit woorden, maar uit betekenissen. (Henry David Thoreau)

- Er is geen manier van handelen, noch een vorm van emotie, die we niet delen met inferieure dieren. Is het alleen door taal dat we superieur zijn aan hen, of aan elkaar? door middel van taal, die de vader is en niet de zoon van het denken. (Oscar Wilde)

- Het fenomeen waanzin is voor de mens niet los te zien van taal. (Jacques Lacan)

- De mens is een syntactisch dier en taal is een afzonderlijke faculteit van de menselijke geest. (Noam Chomsky)

- Een dichter is in de eerste plaats een persoon die hartstochtelijk verliefd is op taal. (W.H.Auden)

- Taal betekent, voordat het iets betekent, voor iemand. (Jacques Lacan)


- Filosofie is een strijd tegen de hekserij van onze intelligentie door middel van taal. (Ludwig Wittgenstein)

- Je woont niet in een land, je leeft in een taal. (Emile Michel Cioran)

- De taal was niet krachtig genoeg om het fenomeen uit de kindertijd te beschrijven. (Charles Dickens)

- We hebben zelden spijt van weinig praten; heel vaak om te veel te praten: maximale en populaire stelregel, die iedereen kent en waar niemand rekening mee houdt. (Jean de La Bruyère)

- De mens is geen schepsel op aarde dat taal heeft, de mens is taal. (Herbert Marshall McLuhan)

- Taal is een afdruk, de belangrijkste afdruk van onze menselijke toestand. (Octavio Paz)

- Taal is iets organischs, het verandert en evolueert. Het is niet gesloten in een ivoren toren. (E.L.James)

- Een opstand is in feite de taal van degenen die niet worden gehoord. (Martin Luther King)

- Taal dient niet alleen om gedachten uit te drukken, maar ook om mogelijke gedachten te maken die zonder haar niet zouden bestaan. (Dan Simmons)

- Taal is de thuisbasis van de waarheid van het zijn. (Martin Heidegger)

- De hypothese dat taal formeel en wezenlijk de kern is van filosofie, dat de grenzen van onze wereld die van onze taal zijn, dat alle toegang tot het existentiële, uiteindelijk taalkundig, puur modern is. (George Steiner)

- Taalkundige. Iemand die veel meer weet te theoretiseren over andermans talen dan hij zijn eigen taal kan gebruiken. (Ambrose Bierce)


Aforismen over taal

- De analyse van de opbouwende taal van anderen bracht mij tot deze conclusie: spreken was een daad van creatie maar ook van vernietiging. Het was beter om heel voorzichtig te zijn met deze uitvinding. (Amélie Nothomb)

- Taal is de kleding waarin je gedachten in het openbaar paraderen. Kleed ze nooit in vulgaire of arme kleding. (George W. Crane)

- Is het niet fascinerend dat denken niet kan bestaan ​​zonder taal? (Paul Auster)

- Er kan worden waargenomen hoe de klasse van degenen die de wetten maken hun eigen taal of dialect spreken dat niemand anders begrijpt. Alle wetten zijn geschreven in deze taal en ze werken actief om het aantal te verhogen. (Jonathan Swift)

- De taal van de waarheid is eenvoudig. (Lucio Anneo Seneca)

- Omdat de woorden van vorig jaar tot de taal van vorig jaar behoren en de woorden van volgend jaar op een nieuwe stem wachten. (Thomas Stearns Eliot)

- Gedachten en taal zijn de instrumenten van zijn kunst voor de kunstenaar. (Oscar Wilde)

- Niets is onbegrijpelijker dan de toespraken van mensen voor wie taal niets anders is dan zichzelf verstaanbaar te maken. (Karl Kraus)

- Rem niet op de tong als je de waarheid zoekt. (Publilio Siro)

- De taal moet de gezamenlijke creatie zijn van dichters en arbeiders. (George Orwell)

- Onze gewone taal is te arm en zelfs te onbepaald om de delicate, nauwkeurige en inhoudrijke relaties van de wiskunde te kunnen uitdrukken. (Henry Poincaré)

- Goede schrijvers zijn degenen die taal efficiënt houden. Dat wil zeggen dat het nauwkeurig en duidelijk blijft. (Ezra Pound)


- De communicatie van ideeën vereist een overeenkomst tussen gedachte en taal. (Edward Gibbon)

- Taal is een mengeling van aangifte en evocatie. (Elizabeth Bowen)

- Iedereen met een oor voor taal erkent hoe subtiel en doordringbaar voor mode de grens is die het pretentieuze vocabulaire van de psychiatrie scheidt van het belachelijke lexicon van de psycho-chitter, en beide van het jargon van het dagelijks leven. (Thomas Stephen Szasz)

- Als misdaden tegen taal zoals die tegen de samenleving zouden worden veroordeeld, zou de wereld een enorme gevangenis zijn. (Robert Sabatier)

- De hele filosofie kan worden beschouwd als een kritiek op taal. (Ludwig Wittgenstein)

- De functie van taal is niet informeren, maar oproepen. (Jacques Lacan)

- Het leren van gebarentaal kost jaren, zo niet tientallen jaren training. (David Frankel)

- Taal is een anonieme, collectieve en onbewuste kunst, het resultaat van de creativiteit van duizenden generaties. (Edward Sapir)

- Taal is niet alleen een middel om onze gedachten uit te drukken, maar ook een efficiënt hulpmiddel om mee te denken. (Humphry Davy)

- Poëzie gaat altijd over taal. Het laat ons zien dat taal kwetsbaar, magisch, onbetrouwbaar, willekeurig is, maar in tegenstelling tot een filosofisch essay over deze onderwerpen, laat het ons niet toe te reageren. (Richard Bradford)

- Het belangrijkste van menselijke taal is dat het ons belet stil te staan ​​bij de huidige kwestie. (Lewis Thomas)

- Taal is een proces van vrije creatie; de wetten en principes zijn vast, maar de manier waarop de principes van generatie worden gebruikt is gratis en oneindig gevarieerd. De interpretatie en het gebruik van woorden omvat ook een proces van vrije schepping. (Noam Chomsky)


- Mannen hebben de taal uitgevonden om te voorzien in hun niet-duurzame behoefte om altijd te klagen. (Lily Tomlin)

- Taal is een vorm van menselijke rede, met een interne logica waarvan mannen niets weten. (Claude Lévi Strauss)

- We wilden, we hadden kunnen, we hadden kunnen. De meest pijnlijke woorden van de taal. (Jonathan Coe)

- Taal, deze voortreffelijk menselijke uitvinding, kan toestaan ​​wat in principe niet mogelijk zou moeten zijn. Het kan ons allemaal - zelfs degenen die vanaf de geboorte blind zijn - door de ogen van een ander laten kijken. (Oliver Sacks)

- De poëtische taal van een tijdperk zou de geïntensiveerde huidige taal moeten zijn. (Gerard Manley Hopkins)

- Bij elk woord belooft taal de waarde die dingen alleen zouden hebben als er geen taal om hen heen nodig was. (Franz Josef Czernin)

- De ontdekking van vuur, waarschijnlijk de grootste ooit door de mens gedaan, behalve taal, gaat vooraf aan het aanbreken van de geschiedenis. (Charles Robert Darwin)

- De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld. Alles wat ik weet is waar ik woorden voor heb. (Ludwig Wittgenstein)

- Hoge gedachten moeten een hoge taal hebben. (Aristophanes)

- Er zijn geen duidelijkere woorden dan lichaamstaal als je het eenmaal hebt leren lezen. (Alexander Lowen)

- Gedachte is de bloem; de taal de knop, de actie de vrucht die geboren zal worden. (Ralph Waldo Emerson)

Zinnen over taal

- Is het niet fascinerend dat denken niet kan bestaan ​​zonder taal? (Paul Auster)


- Het is de taak van de schrijver om met taal te graven, dichtbij het bot te schrapen. (Stephen King)

- Maar als het denken de taal bederft, kan taal ook het denken bederven. (George Orwell)

- De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. (Ludwig Wittgenstein)

- We zullen elkaar nooit begrijpen totdat we onze taal hebben teruggebracht tot maximaal zeven woorden. (Khalil Gibran)

- Als je mensen in beweging wilt krijgen, leer dan hoe je lichaamstaal effectief gebruikt. (Harvey B. Mackay)

- We gebruiken ideeën om onze slechtheid te verbergen, en spraak om onze ideeën te verbergen. (Voltaire)

- De meeste fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel in voor iedereen begrijpelijke taal worden uitgedrukt. (Albert Einstein)

- Het lijkt mij dat vertalen van de ene taal naar de andere, zo niet van de koninginnen der talen, Grieks en Latijn, is alsof je van de andere kant naar de Andalusische wandtapijten kijkt: zelfs als je de figuren ziet, zitten ze vol met draden die ze maken verward, zonder de gladheid en scherpte van de wet. (Miguel de Cervantes)

- Poëzie is het concentraat van de kracht van taal, dat wil zeggen van onze oorspronkelijke relatie met het universum. (Adrienne Rich)

- Ik domineer alleen de taal van anderen. De mijne doet wat ik wil. (Kark Kraus)

- Er is geen manier van handelen of vorm van emotie die mensen niet delen met lagere dieren. Alleen door taal stijgen we boven hen uit en de een boven de ander - door taal is dat de vader en niet de zoon van het denken. (Oscar Wilde)

- De taal van de liefde zit in de ogen. (John Fletcher)

- Taal is de gewoonte van denken. (Samuel Johnson)

- Taal is een doolhof van wegen, je komt van de ene kant en je weet je te oriënteren, je bereikt hetzelfde punt aan de andere kant en je vindt je weg niet meer. (Ludwig Wittgenstein)

- Taal is de thuisbasis van de waarheid van het zijn. (Martin Heidegger)

- Het is ironisch dat een mens zich juist door taal kan verlagen tot onder het niveau van degenen die geen taal hebben! (Soren kierkegaard)

- Het zout van verhalen is eigendom van taal. (Miguel De Cervantes)

- De mens gedraagt ​​zich alsof hij de modelleur en taalmeester is, terwijl taal in feite de meester van de mens blijft. (Martin Heidegger)

- Religies worden cultureel overgedragen, door taal en symboliek, zeker niet door genen. (Daniel Dennett)

- Taal opereert volledig in dubbelzinnigheid en meestal weet je absoluut niets van wat je zegt. (Jacques Lacan)

- De enige universele taal is kus. (Alfred De Musset)

- Taal is het meest onvolmaakte en dure middel dat ooit is ontdekt om het denken over te brengen. (William James)

- De waarheid heeft een simpele taal en je hoeft het niet ingewikkeld te maken. (Euripides)

- Echte creativiteit begint vaak waar taal ophoudt. (Arthur Koestler)

- Verschillen in gewoonten en talen tellen niet mee als onze intenties identiek zijn en ons hart openstaat. (J.K.Rowling)

- Geen mond is groot genoeg om alles uit te spreken. (Alan Wilson Watts)

Full Video - The Nature of Witchcraft HD - Derek Prince (Augustus 2021)


Labels: Betekenisvolle zinnen
Top