Zinnen over fantasie: aforismen, citaten

post-title

Citaten, aforismen en zinnen over fantasie, of over het vermogen van de geest om complexe voorstellingen gedeeltelijk of volledig anders dan de werkelijkheid mentaal voor te stellen.


Citaten over fantasie

- Fantasiewerken moeten in heel platte taal worden geschreven; hoe meer ze puur denkbeeldig zijn, hoe meer ze eenvoudig moeten zijn. (Samuel Taylor Coleridge)

- Verbeelding is de koningin van de waarheid en het mogelijke is een van de provincies van de waarheid. (Charles Baudelaire)


- Fantasie is niets anders dan een aspect van het geheugen dat is losgelaten uit de volgorde van tijd en ruimte. (Samuel Taylor Coleridge)

- Iedereen weet dat iets onmogelijk te bereiken is, totdat iemand die niet op zijn hoede is, arriveert die het niet weet en het uitvindt. (Albert Einstein)

- Niet het intellect, maar de fantasie, en niet elke fantasie van bewustzijn, maar wat wordt gerealiseerd als een spel van de existentiële basis is het orgaan dat het bestaan ​​toelaat zijn bestaan ​​vast te stellen. (Karl Theodor Jaspers)


- Verliefd worden bestaat simpelweg uit het ontkurken van de verbeelding en het bottelen van gezond verstand. (Helen Rowland)

- Dromen zijn niets anders dan tussendoortjes, geproduceerd door de verbeelding. Als de soevereine rede slaapt, ontwaakt deze imitatie. (John Dryden)

- Er zijn meer dingen in de hemel en op aarde, Horace, dan waar je filosofie van droomt. (William Shakespeare)


- Waarheid moet noodzakelijkerwijs vreemder zijn dan fantasie, want fantasie is de schepping van de menselijke geest en is er daarom aan verbonden. (Gilbert Keith Chesterton)

- Elke man houdt van twee vrouwen: de ene is gecreëerd door zijn verbeeldingskracht, de andere moet nog worden geboren. (Khalil Gibran)

Aanbevolen metingen
  • Zinnen over gewoonte: aforismen, citaten
  • Zinnen over wraak: aforismen, citaten
  • Snelheidszinnen: aforismen, citaten
  • Zinnen op kleding: aforismen, citaten
  • Zinnen over verveling: aforismen, citaten

- Een jeugd is iets waar iedereen herinneringen aan wil hebben. Het laat geen fossielen achter, behalve misschien in fantasie. (Carol Shields)

- De geschiedenis van evolutie leert dat het universum altijd creatief of inventief is gebleven. (Karl Popper)

- Alleen de verbeelding blijft altijd jong, wat nooit is gebeurd, wordt nooit oud. (Friedrich Schiller)

- In het leven herhaalt alles zich: eeuwig jong is de enige fantasie. (Friedrich Schiller)

- In de luchtkastelen is het gemakkelijk toevlucht te zoeken. Ze zijn ook gemakkelijker te bouwen. (Henrik Johan Ibsen)

- Ontdekking bestaat uit zien wat iedereen heeft gezien en denken wat niemand heeft gedacht. (Albert Szent Gyorgyi)

- Liefde is de ontmoeting van twee egoïsme en de uitwisseling van twee fantasieën. (Paul Aùguez)


- Het enige verschil tussen fantasie en realiteit is dat fantasie zin moet hebben. (Tom Clancy)

- De wereld van fantasie is de wereld van het besef van verlangen. (Thomas Neill)

- Wie verbeelding heeft zonder kennis heeft vleugels, maar is zonder voeten. (Joseph Joubert)

- Het enige wat niet-fantasie kan doen, is vragen beantwoorden. Haar fantasietaak is om het haar te vragen. (Richard Hughes)

- Ik schilder objecten zoals ik eraan denk, niet zoals ik ze zie. (Pablo Picasso)

- Fantasie is de meest wetenschappelijke van alle faculteiten. (Charles Pierre Baudelaire)


- Fantasie verzamelt verspreide eigenschappen om een ​​nieuw object te bouwen. Verbeelding nestelt zich in het midden van een echt object. (Nicolás Gómez Dávila)

- Iedereen heeft zijn eigen fantasieën om zich voor te bereiden op de realiteit. (Kees Buddingh)

- Verbeelding is belangrijker dan kennis. Kennis is beperkt. Verbeelding omringt de wereld. (Albert Einstein)

- Fantasie neemt wortel waar de realiteit wil sterven. (James Joyce)

- Vaak is het het gebrek aan verbeeldingskracht dat voorkomt dat een man teveel lijdt. (Marcel Proust)

- De verbeelding imiteert. Het is de kritische geest die creëert. (Oscar Wilde)

- Je verbeeldingskracht wordt alleen beperkt door je verbeeldingskracht. (Bo Fowler)

Aforismen over fantasie

- Fantasie maakt geen luchtkastelen, maar transformeert hutjes in luchtkastelen. (Karl Kraus)

- De duivel kan niets tegen de wil doen, heel weinig op het gebied van intelligentie en alles op fantasie. (Joris Karl Huysmans)

- De enthousiaste Fantasia heeft altijd school overgeslagen. (William Hazlitt)

- De creatieve persoon is tegelijkertijd primitiever en beschaafder, destructiever, bozer en veel gezonder dan de gemiddelde persoon. (Frank Barron)

- De geesten zijn complexen van het collectieve onbewuste die zich manifesteren wanneer het individu de aanpassing aan de realiteit verliest, of ze proberen de ontoereikende houding van een heel volk te vervangen door een nieuwe manier van denken. Het zijn dus pathologische fantasieën of nieuwe ideeën die nog onbekend zijn. (Carl Gustav Jung)


- Door te krachtig te worden, scheppen fantasieën de voorwaarden voor de geboorte van een neurose of een psychose. (Sigmund Freud)

- Waarmee is fantasie gegroeid? Met hart of verstand? (Gene Wilder)

- Wie een slaaf van gewoonte wordt, sterft langzaam, herhaalt elke dag dezelfde paden, die niet van versnelling verandert, geen risico's neemt en de kleur van kleding verandert, die niet praat met degenen die het niet weten. (Pablo Neruda)

- Creativiteit en originaliteit komen niet voort uit het weigeren van vooraf bepaalde vormen, maar uit het fantasierijke gebruik ervan. (Gerald Graff)

- Een geliefde verlaten is een teken van uitgeputte fantasie. (Hugo von Hofmannsthal)

- Ik had al geleerd om nooit de bron van mijn verbeelding leeg te maken, maar om altijd te stoppen als er nog iets was, op de bodem, en het terug te laten keren om 's nachts te vullen met het water uit de bronnen die het voedden. (Ernest Hemingway)

- Alles wat je maar kunt bedenken is echt. (Pablo Picasso)

- We leven in een wereld van fantasieën en illusies. Onze moeilijkste taak is om de realiteit te vinden. (Iris Murdoch)

- Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico's nemen, regels overtreden, fouten maken en plezier maken. (Mary Lou Cook)

- De fantasie van dichters kent geen grenzen en hun uitvindingen respecteren geen enkele waarheid. (Ovid)

- Verbeelding wordt gebruikt om te reizen en kost minder. (George William Curtis)

- Mannen leven in een fantasiewereld. Ik weet het omdat ik in een van die werelden ben, en in feite krijg ik de post daar niet. (Scott Adams)


- Weten is niets; stel je voor is alles. (Anatole Frankrijk)

- Politiek is een steen in de nek van literatuur die het in minder dan zes maanden onder water zet. Politiek te midden van fantasiebelangen is een schot in het midden van een concert. (Stendhal)

- Een rotsmassa houdt op een stapel rots te zijn als een man erover nadenkt en het zich als een kathedraal voorstelt. (Antoine de Saint-Exupéry)

- Zoals waanzin, in zekere zin verheven, het begin is van alle wijsheid, zo is schizofrenie het begin van alle kunsten, van elke fantasie. (Hermann Hesse)

- Ik sluit mijn ogen om te kunnen zien. (Paul Gauguin)

- Zoals degenen die reizen om met eigen ogen een gewenste stad te zien en zich voorstellen dat men in een realiteit kan genieten van de geneugten van fantasie. (Marcel Proust)

- Fantasie is een natuurkracht. Is dit niet genoeg om een ​​man met extase te vullen? Fantasie, fantasie, fantasie. (Saul Bellow)

- Laat het hoofdstel altijd vrij aan de verbeelding, plezier is nooit bij ons in huis. (John Keats)

- Alles wat je je kunt voorstellen dat de natuur al heeft gecreëerd. (Albert Einstein)

- Het is passie en verbeeldingskracht die ons welsprekend maakt. (Marco Fabio Quintiliano)

- Zonder verbeelding is de realiteit een saai spektakel dat intelligentie onderzoekt en classificeert. Zonder realiteit is verbeelding een mechanisme dat altijd dezelfde paden herhaalt. (Nicolás Gómez Dávila)

- Fantasie komt verder dan zicht. (Baltasar Gracian)


- O fantasie, onuitwisbare bron waaruit de kunstenaar en de wetenschapper drinken! Leef bij ons, ook al wordt u door enkelen erkend en geëerd, om ons te beschermen tegen de zogenaamde rede, voor die vleselijke en bloedeloze geest. (Franz Schubert)

Zinnen over fantasie

- Fantasie wordt het best uitgeoefend door middel van juridische studies. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een jurist de wetten leest! (Jean Giraudoux)

- Rede domineert nooit de verbeelding, terwijl de verbeelding de rede vaak van de hand wijst. (Blaise Pascal)

- Fantasie is een eeuwige lente. (Friedrich Schiller)

- Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. (Albert Einstein)

- We hebben vaak het gevoel dat we iets missen, en net wat we missen, lijken we het te vinden in een andere persoon aan wie we alles toeschrijven wat we ook hebben, en ook een ideale genade. Dus stel je de gelukkige man voor. En het is een schepsel van onze fantasie. (Goethe)

- Elke grote wetenschappelijke vooruitgang is voortgekomen uit een gedurfde nieuwe verbeelding. (John Dewey)

- Als je geluk hebt, kan een eenzame fantasie een miljoen realiteiten volledig veranderen. (Maya Angelou)

- Degenen die overdag dromen, weten veel dingen die ontsnappen aan degenen die alleen 's nachts dromen. (Edgar Allan Poe)

- Als ik over mezelf en mijn intellectuele methoden nadenk, lijkt het me bijna dat het geschenk van fantasie me meer heeft gediend dan het vermogen om absolute kennis te grijpen. (Albert Einstein)

- Ik geef toe dat ik een verbeeldingskracht heb die zo koortsig is dat het gezond verstand samenvloeit. (Dean R. Koontz)

- Liefhebbers en gekken hebben zulke vurige hersenen met zulke inventieve fantasieën dat ze meer creëren dan de koude rede kan begrijpen. De minnaar, de gek en de dichter hebben dezelfde fantasie. (William Shakespeare)


- Als je de valleien wilt zien, ga dan naar de top van de berg. Als je de top van de berg wilt zien, ga dan boven de wolk omhoog.Maar als je de wolk probeert te begrijpen, sluit dan je ogen en denk na. (Khalil Gibran)

- Fantasie is niets anders dan geheugen of verwijd of gecomponeerd. (Giambattista Vico)

- Niet alle gevangenissen hebben bars: er zijn veel andere, minder voor de hand liggende, waaruit moeilijk te ontsnappen is, omdat we niet weten dat we gevangenen zijn. Het zijn de gevangenissen van onze culturele automatismen die de verbeelding castreren, de bron van creativiteit. (Henri Laborit)

- De kracht van een levendige fantasie is het belangrijkste onderdeel van elke magische operatie. (Paracelsus)

- Fantasie is iets dat sommige mensen zich niet eens kunnen voorstellen. (Gabriel Laub)

- Als het niet voor de verbeelding was, mijnheer, zou een man net zo gelukkig zijn in de armen van een meid als in die van een hertogin. (Samuel Johnson)

- Wat vandaag te zien is, was ooit alleen maar verbeeld. (William Blake)

- Zonder geld en zonder tijd wordt de verbeelding gereduceerd tot een voorbijgaande droom die niet in actie kan worden vertaald. (Charles Pierre Baudelaire)

- Geen enkele grote artiest ziet de dingen zoals ze werkelijk zijn. Als hij dat zou doen, zou hij geen kunstenaar meer zijn. (Oscar Wilde)

- Door te krachtig te worden, scheppen fantasieën de voorwaarden voor de geboorte van een neurose of een psychose. (Sigmund Freud)

- Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, maar er zijn anderen die met behulp van hun kunst en intelligentie een gele vlek in de zon veranderen. (Pablo Picasso)

- Er is een plek tussen fantasie en realiteit, een plek waar geen grenzen zijn, noch absoluut noch relatief. (E.L.James)

- De verbeelding spreidt soms vleugels zo groot als de lucht in een gevangenis zo groot als een hand. (Alfred de Musset)

- Geliefden hebben, zoals gekken, zo'n prikkelbaar brein en zo'n vruchtbare fantasie, dat ze veel meer dingen zien dan de koude rede later kan verklaren. (William Shakespeare)

- De ziel zonder verbeelding is als een observatorium zonder telescoop. (Henry Ward Beecher)

- Creativiteit is een poging om een ​​conflict op te lossen dat wordt veroorzaakt door instinctieve biologische drijfveren die niet worden ontladen, daarom zijn onvervulde verlangens de drijvende kracht achter fantasie en voeden ze nacht en dagdroom. (Sigmund Freud)

- Alleen degenen die het onzichtbare kunnen zien, kunnen het onmogelijke doen! (Patrick Snow)

- Hij wist dat het genoeg zou zijn om zijn ogen te openen om terug te keren naar de vervaagde realiteit zonder fantasie van volwassenen. (Lewis Carroll)

- De mens is geboren om te creëren. De menselijke roeping is om nieuwe bedrijven te bedenken, uit te vinden en uit te durven. (Michael Novak)

Labels: Betekenisvolle zinnen
Top