Zinnen over gewoonte: aforismen, citaten

post-title

Citaten, aforismen en uitdrukkingen over gewoonte, het soort gedrag dat mensen ertoe brengt om dezelfde acties voor onbepaalde tijd te herhalen, heel vaak automatisch.


Citaten over gewoonte

- Alle menselijke handelingen hebben een of meer van deze zeven oorzaken: toeval, natuur, dwang, gewoonte, rede, passie en verlangen. (Aristoteles)

- Gewoonte is een tweede natuur die ons ervan weerhoudt de eerste te kennen waarvan het noch de grofheid noch de charme heeft. (Marcel Proust)


- Kies altijd het pad dat het beste lijkt, ook al lijkt het het moeilijkst: gewoonte zal het binnenkort aangenaam maken. (Aristoteles)

- Vergeet allereerst de inspiratie. Gewoonte is betrouwbaarder. Habit zal je ondersteunen, of je nu geïnspireerd bent of niet. Gewoonte helpt je om je verhalen te verfijnen en op te poetsen, inspiratie niet. Gewoonte is standvastigheid in de praktijk gebracht. (Octavia Estelle Butler)

- Om een ​​gewoonte te veranderen, maak een bewuste beslissing en verpersoonlijk dan het nieuwe gedrag. (Maxwell Maltz)


- Eerst creëren we onze gewoonten, dan creëren onze gewoonten ons. (Denis Waitley)

- Soms zijn we zo gehecht aan onze manier van leven dat we een geweldige kans weigeren alleen omdat we niet weten hoe we die moeten benutten. (Paulo Coelho)

- Het ongelukkige van deze wereld is dat goede gewoonten veel gemakkelijker los te laten zijn dan slechte. (William Somerset Maugham)


- Kunst veegt onze ziel weg van het stof van het dagelijks leven. (Pablo Picasso)

- Gewoonte is de beste leraar in alle dingen. (Plinius de Oudere)

Aanbevolen metingen
  • Zinnen over gewoonte: aforismen, citaten
  • Zinnen over wraak: aforismen, citaten
  • Snelheidszinnen: aforismen, citaten
  • Zinnen op kleding: aforismen, citaten
  • Zinnen over verveling: aforismen, citaten

- Ons geluk hangt af van de mentale gewoonten die we cultiveren. Dus oefen elke dag gelukkige gedachten. Ontwikkel de gewoonte van geluk en het leven zal een continu feest worden. (Norman Vincent Peale)

- Iets te lang gedaan wordt routine en simpel. (Julia Ormond)

- Je zult je leven nooit veranderen, tenzij je iets verandert wat je dagelijks doet. (Mike Murdock)

- Geluk is een goede surrogaat, de gewoonte die de hemel heeft gegeven. (Alexander Sergejevitsj Poesjkin)

- Het beeld dat we van onszelf hebben en onze gewoonten gaan vaak samen. Verander er een en je ziet automatisch de andere verandering. (Maxwell Maltz)

- Als iets een gewoonte wordt, slaagt het er ook in vrij ver van de feiten en de waarheid af te komen. (William Cutberth Faulkner)

- Motivatie is wat begint. Gewoonte is wat je in beweging houdt. (Jim Ryun)


- Ik wilde een ander leven, waarbij ik niet elke dag dezelfde dingen moest doen met dezelfde mensen op dezelfde werkplek. Ik wilde interessante uitdagingen aangaan. (Harrison Ford)

- Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gehad. (Warren G. Bennis)

- Gewoonte is als roest. (Javier Bardem)

- Een zekere manier om mensen ertoe te brengen valse dingen te geloven, is veelvuldige herhaling, omdat vertrouwdheid niet gemakkelijk van waarheid te onderscheiden is. (Daniel Kahneman)

- Als je denkt dat je het kunt veranderen, waardoor het een gewoonte wordt, zal de verandering echt worden. Dit is de authentieke kracht van gewoonte: weten dat onze gewoonten zijn wat we willen dat ze zijn. (Charles Duhigg)

- Over het algemeen zijn de gewoontekettingen te licht om te voelen totdat ze te zwaar worden om te breken. (Samuel Johnson)


- Als jongeren niet anders konden dan te beseffen hoe snel ze eenvoudige bundels van wandelgewoonten worden, zouden ze meer aandacht besteden aan hun gedrag terwijl ze in plastic toestand verkeren. We maken ons los van ons eigen lot, goed of slecht, en we zullen nooit onvolledig zijn. (William James)

- Routine, dit uitgangspunt voor revoluties! (Emile De Girardin)

- Zonder de hulp van vooroordelen en gewoonte zou ik de kamer niet kunnen oversteken. (William Hazlitt)

- Wie heeft ooit de hemel aangeraakt, hoe kon hij zich dan tevredenstellen met het dagelijks leven? (Alain Fournier)

- Gewoonte, die op elk gebied een enorme macht over ons heeft, heeft op geen enkel ander gebied zoveel kracht als ons te leren dienstbaarheid. (Etienne De La Boetie)

- Verlaten is een strijd tegen de gewoonte winnen. (Paul Morand)

- De gevaarlijkste verleidingen zijn niet te wijten aan de energieke, plotselinge vlammen van verlangen, 'de begeerte van het vlees', maar aan het gebrek aan enthousiasme voor het vlees, zijn luiheid en traagheid, onze neiging om gewoontedieren te worden. (Sigrid Undset)

- Mensen wijden hun leven aan het herhalen van dingen, gebaren en gedragingen die ze gewoonten noemen. (Luis Sepùlveda)

- Gedachten manifesteren zich door het woord; het woord wordt gemanifesteerd door doel; het doel ontwikkelt zich in gewoonte; en gewoonte is geconsolideerd van karakter. Let dan zorgvuldig op de gedachte en haar wegen, en laat die uit liefde ontstaan; geboren uit overweging voor alle wezens. (Boeddha)

- Kortom, als we ons leven willen sturen, moeten we de controle over onze constante acties nemen. Het is niet wat we een keer doen om ons leven vorm te geven, maar wat we systematisch doen. (Anthony Robbins)

Aforismen op gewoonte

- Wat uw huidige situatie ook is, ik verzeker u dat u niet uw gewoonten bent. Je kunt oude patronen van zelfbeschadigend gedrag vervangen door nieuwe patronen, nieuwe gewoonten van effectiviteit, geluk en relaties gebaseerd op vertrouwen. (Stephen R. Covy)

- De herhaling van dezelfde gedachte of fysieke handeling ontwikkelt zich in een gewoonte die, herhaald met de nodige frequentie, een automatische reflex wordt. (Norman Vincent Peale)


- Gewoonte kan liefde vervangen, niet verliefd worden. (Javier Marias)

- Gewoontes beginnen als observaties, ideeën en geïmproviseerde beelden. En dan, laag voor laag, door oefening, worden ze van spinnenwebben kabels die ons leven beveiligen en versterken. (Denis Waitley)

- Zaai een actie en verzamel een gewoonte. Zaai een gewoonte en oogst een karakter. Zaai een personage en oogst het lot. (Charles Reade)

- Echt lichtzinnige mensen zijn degenen die maar één keer in hun leven liefhebben. Wat ze loyaliteit of loyaliteit noemen, noem ik een gewoonte van winterslaap of gebrek aan verbeeldingskracht. (Oscar Wilde)

- Slechte gewoonten zijn als slechte tanden: ze moeten worden verwijderd. (Robert Baden Powell)

- Succes is geen bestemming, maar een reis. En een allround houding bij het beheersen van onze gedachten en emoties, evenals gezonde gewoonten zijn de uitrusting die we nodig hebben voor de reis. (Bob Cummings)

- Verstandig leven bestaat misschien minder uit het verwerven van goede gewoonten dan uit het verwerven van zo min mogelijk gewoonten. (Eric Hoffer)

- Ons karakter is in wezen samengesteld uit onze gewoonten. Omdat dit betrouwbare, vaak onbewuste modellen zijn die ons karakter voortdurend dagelijks uitdrukken. (Stephen R. Covy)

- Kies het leven dat het nuttigst is, en de gewoonte zal het het prettigst maken. (Francis Bacon)

- Niemand durft afscheid te nemen van gewoonte. Veel zelfmoorden stopten op de drempel van de dood voor de herinnering aan de koffie, waar ze elke avond naar toe gaan om hun dominospel te spelen. (Honoré De Balzac)

- Vreemd genoeg gewoontes. Mensen weten zelf nooit dat ze ze hebben. (Agatha Christie)

- Wanneer ze elke dag hetzelfde worden, komt dat omdat je niet langer de mooie dingen opmerkt die in het leven gebeuren wanneer de zon de hemel passeert. (Paulo Coelho)


- Morele uitmuntendheid is het resultaat van gewoonte. We worden rechtvaardig door rechtvaardige acties te ondernemen, te temperen door gematigde, moedige acties te ondernemen, door moedige acties uit te voeren. (Aristoteles)

- Eigenlijk is er geen idee dat je er niet aan zult wennen. (Albert Camus)

- Wat er gebeurt in elke strijd tussen onze hogere ambities en onze alledaagse neigingen, is dat de gewoonte partij kiest voor de laatste. Het is daarom noodzakelijk om onze slechte gewoonten te vervangen door goede gewoonten. (Paramahansa Yogananda)

- Gewoonte. Het wordt vaak aangezien voor liefde. (Marlene Dietrich)

- Gewoonte prevaleert vaak boven rede en dient alleen om de rede te misleiden. (John Wilmot)

- De tweede helft van het leven van een man bestaat uit niets anders dan de gewoonten die hij tijdens de eerste helft heeft opgedaan. (Fedor Michajlovic Dostoevskij)

- Het is onze opmerkzaamheid die objecten in een kamer plaatst, onze gewoonte die ze weer verwijdert en ruimte voor ons vrijmaakt. (Marcel Proust)

- Aangenomen wordt dat iedereen die rijk is niet hoeft te stelen. Maar het is niet gemakkelijk om je gewoontes te veranderen. (Michelangelo)

- Als je niet gemakkelijk boos wilt worden, voer dan geen gewoonte uit; geef haar niets dat haar kan helpen groeien. (Epictetus)

- Een nieuwe gewoonte leren is alles, omdat het betekent dat je de essentie van het leven bereikt. Het leven is niets anders dan een weefsel van gewoonten. (Henri Frederic Amiel)

- De tijd die we dagelijks voor ons beschikbaar hebben, is elastisch: de passies die we voelen, vergroten het, degenen die we inspireren, trekken het aan; en gewoonte vult wat overblijft. (Marcel Proust)

- Door je rust te veranderen, is het moeilijk om te worden getroffen en altijd beheerst door dezelfde dingen.(Heraclitus)


- Dagelijks criterium. Je zult het zelden bij het verkeerde eind hebben als je teruggaat naar extreme acties om ijdelheid, middelmatige gewoonte tot gewoonte en kleine acties om te vrezen. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

- De mens is een dier dat leeft van gewoonten. Hij raakt gehecht aan plaatsen, verafschuwt veranderingen. (John Ernst Steinbeck)

- Als ik de merkwaardige gewoonten van honden zorgvuldig overweeg, moet ik concluderen dat de mens een superieur dier is. Maar als ik de merkwaardige gewoonten van de mens in ogenschouw neem, belijd ik u, vriend, dat ik onzeker blijf. (Ezra Pound)

- Wanneer men begint te leven uit gewoonte en citaten, begint men te stoppen met leven. (James Arthur Baldwin)

- Er is geen tiranachtige gewoonte en geen vrijheid waar zijn edicten geen tegenstand vinden. (Christian Nestell Bovee)

- We leven meestal met een beperking tot een minimum; de meeste van onze vermogens blijven slapen, rustend op gewoonte, die weet wat er te doen is en ze niet nodig heeft. (Marcel Proust)

- De waarheid is dat onze beste momenten gemakkelijk kunnen plaatsvinden wanneer we ons diep ongelukkig, ongelukkig voelen of iets missen. Omdat het alleen op deze momenten is dat we, gedreven door onze wanhoop, klaar zijn om ons los te maken van onze gewoonten en op zoek te gaan naar andere manieren of echte antwoorden. (Morgan Scott Peck)

Zinnen over gewoonte

- Gewoonte remt ons vermogen om de buitengewone aard van de wereld waar te nemen. (Salman Rushdie)

- Gewoonte zet weelderige genoegens om in dagelijkse behoeften. (Aldous Leonard Huxley)

- Soms is het nodig om te kiezen tussen het ene waaraan u gewend bent en het andere dat we graag zouden willen weten. (Paulo Coelho)

- De grote culturele veranderingen beginnen in affectie en eindigen in routine. (Jacques Martin Barzun)

- Als je denkt dat het avontuur gevaarlijk is, probeer dan de routine. Het is dodelijk. (Paulo Coelho)


- Gewoonte ... is de grote gids van het menselijk leven. (David Hume)

- Verliefd is het gemakkelijker om een ​​gevoel op te geven dan een gewoonte te verliezen. (Marcel Proust)

- Een infantiele man is geen man wiens ontwikkeling is stopgezet: integendeel, hij is een man die zichzelf de kans heeft gegeven om zich te blijven ontwikkelen lang nadat veel volwassenen zich in de cocon van gewoonten en conventies hebben gewikkeld van middelbare leeftijd. (Aldous Huxley)

- Gewoonte, gewoonte en traditie zijn sterker dan de waarheid. Er is behoefte aan een nieuwe revolutie van de geest, er is behoefte aan nieuw enthousiasme om het oude te vernietigen. (Voltaire)

- Kunst schudt het stof dat zich in het dagelijks leven heeft opgehoopt van de ziel. (Pablo Picasso)

- De enige gewoonte die kinderen moet worden geleerd, is dat ze zich aan niemand mogen onderwerpen. (Jean Jacques Rousseau)

- De gewoonte waartegen we ons niet verzetten, wordt noodzaak. (St. Augustine)

- Ik kan niet elke avond hetzelfde doen, dezelfde bewegingen ... het is alsof ik elke dag hetzelfde vuile slipje draag. (Brigitte Bardot)

- Het kan winstgevend zijn om af te stappen van de gewoonte om alleen te luisteren naar wat onmiddellijk duidelijk is. (Martin Heidegger)

- Van de zeven dwergen had alleen de welp een geschoren gezicht. Dit zou ons iets moeten vertellen over de gewoonte van scheren. (Tom Robbins)

- Depressief zijn is een gewoonte; gelukkig zijn is een gewoonte; en de keuze is aan jou. (Tom Hopkins)

- Mensen zeggen vaak dat motivatie niet lang duurt. Hier kan hetzelfde worden gezegd van een goede badkamer, daarom raden we het elke dag aan. (Zig Ziglar)

- Alleen omdat je het zo doet, wil nog niet zeggen dat je het moet doen! (Lily James)

- Gewoonte en routine hebben een ongelooflijke kracht om te verspillen en te vernietigen. (Henri De Lubac)

- De gevaarlijkste zin ooit is: dat hebben we altijd gedaan. (Grace Murray Hopper)

- Er zijn zoveel ongelukkige mensen die niettemin het initiatief nemen om hun situatie te veranderen omdat het wordt bepaald door veiligheid, conformisme, traditionalisme, alle dingen die gemoedsrust lijken te garanderen, maar in werkelijkheid voor de avontuurlijke ziel van er is niets meer vernietigend dan een bepaalde toekomst voor een man. (Jon Krakauer)

- De enorme lading tradities, gewoonten en gebruiken die de meeste van onze hersenen bezighoudt, verzwakt genadeloos de helderste en meest innovatieve ideeën. (José Saramago)

- Zekerheid, gewoonte, voorspelbaarheid doden niet alleen passie maar ook plezier, dat verband houdt met verrassing. (Soren Kierkegaard)

- De enige persoon met wie je vecht is jezelf en je koppigheid om jezelf niet in nieuwe ervaringen te storten. (Jon Krakauer)

- Gedachten zijn dingen; ze hebben een enorme kracht. Twijfels of angst zijn manieren die tot mislukken leiden. Wanneer je de negatieve houding van twijfel en angst onderdrukt, onderdruk je het falen. Gedachten kristalliseren uit in gewoonten en gewoonten stollen onder omstandigheden. (Brian Adams)

- Rechtvaardigheid kan alleen bestaan ​​wanneer er een gecodificeerde wet is of een praktijk die door de meerderheid wordt gerespecteerd. (Ron Hubbard)

- Er zijn gewoonten die overtredender zijn dan te volgen. (William Shakespeare)

- De stelregels blijven onbeduidend totdat ze tot uiting komen in gewoonten. (Khalil Gibran)

- Liefde die niet elke dag wordt vernieuwd, wordt een gewoonte en verandert in slavernij. (Khalil Gibran)

- Gewoonte verbergt het ware aspect van de dingen voor ons. (Michel Eyquem De Montaigne)

- De gewoonte en vastberadenheid van mentale attitudes verdoven de zintuigen en verbergen de ware aard van de dingen. (Bruce Chatwin)

- Soms is het een slechte gewoonte om ongelukkig te zijn. (George Eliot)

- Gewoonte is een geweldige gedempt. (Samuel Beckett)

- Gewoonte is een gewoonte en mag door niemand uit het raam worden gegooid; maar overgehaald om stap voor stap de trap af te gaan. (Mark Twain)

Labels: Betekenisvolle zinnen
Top