Uitdrukkingen mensenrechten: aforismen en korte citaten

post-title

Korte citaten en aforismen, evenals zinnen over mensenrechten, dat wil zeggen die onmisbare privileges, waaronder het recht op individuele vrijheid, zelfbeschikking en een waardig bestaan.


Citaten over mensenrechten

- Als het een plicht is om de rechten van anderen te respecteren, is het ook een plicht om je eigen te houden. (Herbert Spencer)

- Ik ben inferieur aan elke man wiens rechten ik vertrap. (Horace Greeley)


- Als mensen taken opleggen en geen rechten willen verlenen, moeten ze goed betaald worden. (Goethe)

- Met het sociaal contract verliest de mens zijn natuurlijke vrijheid en een onbeperkt recht op alles wat hem verleidt en dat hij kan bereiken; in plaats daarvan verkrijgt hij burgerlijke vrijheid en eigendom van wat hij bezit. (Jean Jacques Rousseau)

- Het door iedereen verworven respect en rechten zijn het werk van een paar mannen vol idealen en dood voor hen en het vergeten van deze mannen is als het opgeven van respect en rechten. (Robysjack)


- Vrouwenrechten zijn mannenplichten. (Karl Kraus)

- Het bestaan ​​van een werkloze is een ontkenning van het recht om slechter te leven dan de dood zelf. (José Ortega Gasset)

- Socialisme leidt noodzakelijkerwijs tot de ondergeschiktheid van de rechten en waardigheid van individuen aan de staat of aan elk collectief dat vergelijkbaar is met de staat. (Konrad Adenauer)


- Vrouwenrechten zijn een verantwoordelijkheid van de hele mensheid; de strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen is een verplichting van de mensheid; de versterking van het actievermogen van vrouwen betekent de vooruitgang van de hele mensheid. (Kofi Annan)

- Mensenrechten zijn gebaseerd op menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid is een ideaal om voor te vechten en voor te sterven. (Robert Maynard Hutchins)

Aanbevolen metingen
  • Reiszinnen: aforismen voor degenen die moeten vertrekken
  • Uitdrukkingen mensenrechten: aforismen en korte citaten
  • Zinnen over jezelf zijn: citaten, aforismen
  • Zinnen over onverschilligheid: aforismen, citaten
  • Formele excuses: zinnen om zich te verontschuldigen

- Uiteindelijk wordt vrede gereduceerd tot respect voor de onschendbare mensenrechten - het werk van rechtvaardigheid is vrede - terwijl oorlog ontstaat door schending van deze rechten. (Paus Johannes Paulus II)

- Een recht zonder overeenkomstige aansprakelijkheid is zo onwerkelijk als een vel papier dat maar één kant heeft. (Felix Morley)

- Het uiteindelijke doel van alle revolutionaire sociale veranderingen is om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van de mens, het recht van ieder mens op vrijheid en welzijn vast te stellen. (Emma Goldman)

- Waar iedereen bang voor is, is het onbekende. Wanneer dit scenario zich voordoet, geeft u graag uw rechten op in ruil voor de garantie van uw welzijn gegarandeerd door de Wereldregering. (Henry Kissinger)

- De moderne staat bestaat niet om onze rechten te beschermen, maar om ons goed te doen of ons goed te maken. (C.S.Lewis)

- Amerikaanse steun voor mensenrechten en democratie is ons meest nobele exportproduct naar de wereld. (William John Bennett)

- De echte vraag is: werk kan geen wet zijn zonder een recht te zijn. (Victor Hugo)


- Als de wet haar rechten niet kan doen gelden, maak het dan tenminste legitiem dat de wet niet verhindert dat je iets verkeerds doet. (William Shakespeare)

- De gelijkheid van rechten geeft aanleiding tot de identiteit van onze meest nobele belangen; u kunt de rechten van uw naaste niet ondermijnen zonder hard op uw eigen rechten in te gaan. (Carl Christian Schurz)

- Alleen als burger van goede staat komt het individu zijn recht uitoefenen. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

- We bekennen opnieuw voor onszelf dat sinds de mensheid de mensenrechten heeft geïntroduceerd, het een hondenleven heeft geleid. (Karl Kraus)

- De samenleving heeft zich, zonder erop te wijzen, zoveel rechten op individuen toegeëigend dat ze gedwongen zijn haar te bestrijden. (Honoré De Balzac)

- Er zijn ongeschreven rechten, maar veiliger dan alle geschriften. (Lucio Anneo Seneca)


- Je hebt het recht om te spreken en het recht om fouten te maken, en in beide gevallen uitgebreid. (Neil Kinnock)

- Ons huidige systeem van doodstraf schendt ons fundamentele vertrouwen in rechtvaardigheid en gelijkheid en plaatst ons bij de ergste tegenstanders van de mensenrechten. (Jesse Louis Jackson Jr)

- Ieder mens heeft recht op intense bevredigingen zoals zijn pijnen. (Rex Stout)

- De eerste van de mensenrechten is dat ze niet de fotokopie van de buurman zijn, of min of meer vreemd zijn. (Fernando Savater)

- Echte beschaving is wanneer elke man elkaar elk recht geeft dat hij voor zichzelf claimt. (Robert Green Ingersoll)

- Als er een land is dat onuitsprekelijke gruweldaden in de wereld heeft begaan, dan zijn het de Verenigde Staten van Amerika.Ze geven niets om mensenrechten. (Nelson Mandela)

Aforismen voor mensenrechten

- Onthoud altijd dat je niet alleen het recht hebt om een ​​individu te zijn, je hebt ook de plicht om een ​​individu te zijn. Je kunt nooit een nuttige bijdrage leveren in het leven tenzij je dat bent. (Eleanor Anna Roosevelt)

- Een gemeenschap is alleen democratisch als de meest nederige en zwakste mensen de hoogste burgerlijke, economische en sociale rechten kunnen genieten die de grootste en machtigste hebben. (Asa Philip Randolph)

- Wat mannen in deze wereld waarderen zijn geen rechten, maar privileges. (Henry Louis Mencken)

- Wet en plicht zijn als palmbomen: ze dragen geen vruchten tenzij ze naast elkaar groeien. (Félicité De Lamennais)

- Er is maar één fundamenteel mensenrecht, het recht om te doen wat je wilt. En daarmee komt de enige fundamentele plicht van de mens, de plicht om de gevolgen ervan op zich te nemen. (Patrick Jake O'Rourke)

- De opstand is eigen aan de gewaarschuwd man, die op de hoogte is van zijn rechten. (Albert Camus)


- Ieder mens heeft het recht op zijn mening, maar niemand heeft het recht om zijn feiten fout te maken. (Bernard Baruch)

- Als u niet mobiliseert om de rechten te verdedigen van iemand die de rechten is ontnomen op het moment dat deze de uwe beïnvloeden, zal niemand voor u opkomen. En je zult merken dat je alleen bent. (Sean Penn)

- We hebben de Bill of Rights. Wat we nodig hebben, is het verantwoordelijkheidshandvest. (Bill Maher)

- Als de democratie wordt vernietigd, worden alle rechten vernietigd; ook al zouden bepaalde economische voordelen van de geregeerden behouden blijven, dan zouden ze dat alleen zijn bij ontslag. (Karl Raimund Popper)

- Voor het grootste deel van de wereld lijken burgerrechten en politieke rechten als luxe van een verre toekomst. (Andrew Young)

- Het recht om te worden gehoord omvat niet automatisch het recht om serieus te worden genomen. (Hubert Horatio Humphrey)

- Als ik niet kan gaan zitten om te eten waar ik wil, ga ik liever dood. We vechten voor onze rechten! (David Oyelowo)

- Een van de meest gênante aspecten van het zijn van een heer is dat je niet gewelddadig mag zijn om je rechten te doen gelden. (Nicholas Murray Butler)

- Als je een volk ervan kunt overtuigen dat de vijand overal is en dat ze elk moment kunnen toeslaan, dat mensen ermee instemmen om alles terug in handen te geven van de leider. Vrijheid, burgerrechten. (Michael Moore)

- De kleinste minderheid ter wereld is het individu. Iedereen die de rechten van het individu ontkent, kan niet beweren een verdediger van minderheden te zijn. (Ayn Rand)

- Het is alsof er twee Frankrijk zijn, het grondlegger van vele rechten en een ander reactionair Frankrijk, verankerd in zijn eigen privileges. (Delphine Coulin)

- Vrede in elk huis, elke straat, elk dorp, elke natie - dit is mijn droom. Onderwijs voor elke jongen en elk meisje ter wereld. Op school zitten met al mijn vrienden om boeken te lezen is mijn recht. Elk mens zien lachen met geluk is mijn wens. (Malala Yousafzai)


- De perceptie van het belang van mensenrechten is precies ontstaan ​​als resultaat van een lange reis, ook bestaande uit meerdere lijden en opofferingen, die hebben bijgedragen tot het besef van de kostbaarheid, uniciteit en onherhaalbaarheid van elke individuele menselijke persoon. (Paus Franciscus)

- De rechtvaardigingslast ligt bij degenen die dat specifieke recht willen schenden. (Edward Snowden)

- We moeten ons niet beperken tot het angstvallig behouden van wat we vandaag hebben, maar we hebben de plicht om anderen te helpen te krijgen wat van hen is. (Debbie Ferguson)

- de rechten van anderen worden opgeëist; onze beweringen zijn terecht. (Charles Lemesle)

- U kunt de rechten van anderen niet overdragen omdat ze niet nuttig voor u zijn. (Edward Snowden)

- Mensenrechten vormen de kern van ons buitenlands beleid, omdat ze in feite de ziel van ons land zijn. (Jimmy Carter)

- Het recht op zelfverdediging houdt nooit op. Het is een van de heiligste, noodzakelijk voor naties en voor individuen. (James Monroe)

- In het Midden-Oosten zijn mannen tegen democratie. Ze hebben hun levensstijl bepaald, maar nu moeten tradities veranderen, zoals wij allemaal. Als vrouwen geen gelijke rechten krijgen, is vooruitgang niet mogelijk. (Shimon Peres)

- We vragen alleen om rechtvaardigheid en gelijke rechten: het stemrecht, het recht op onze verdiensten en gelijkheid voor de wet. (Lucy Stone)

- Elk recht is gebonden aan een plicht, net zoals elke vrijheid te maken heeft met verantwoordelijkheden. (Russell Kirk)

Zinnen over mensenrechten

- Onvervreemdbare rechten zijn noodzakelijke grenzen voor elke regering. (Francis Hutcheson)

- De moderne staat heeft niets meer dan rechten: hij erkent niet langer plichten. (Georges Bernados)


- In de eerste klas zitten maakt niet uit of je helemaal niet kunt studeren. Als iemand je pen uit je hand neemt, begrijp je echt hoe belangrijk onderwijs is. (Malala Yousafzai)

- Niemand kan zijn natuurlijke recht vervreemden ten gunste van anderen, hier opgevat als de faculteit van vrij denken.(Baruch Spinoza)

- Over individuele rechten kan niet worden gestemd; een meerderheid heeft geen stemrecht om de rechten van een minderheid op te heffen; de politieke functie van rechten is juist om minderheden te beschermen tegen de onderdrukking van meerderheden en de kleinste minderheid op aarde is het individu. (Ayn Rand)

- Wanneer een man het recht wordt ontzegd om het leven te leiden waarin hij gelooft, heeft hij geen andere keus dan een vogelvrijverklaarde te worden. (Nelson Mandela)

- Het bestaansrecht is het eerste onaantastbare recht van elke man. (Giuseppe Mazzini)

- Een recht is niet wat iemand je geeft; het is wat niemand je kan afnemen. (Tom C. Clark)

- De uitbreiding van de rechten tot vrouwen is het fundamentele principe van alle sociale vooruitgang. (Francois Marie Charles Fourier)

- Ik wil met niemand vechten met welk wapen dan ook; Ik hoef niet voor mijn rechten te vechten, mijn rechten moeten naar mij toe komen. (Bob Marley)

- De wet is naar de natuur het nutspact dat erin bestaat geen schade aan te richten of te ontvangen. (Epicurus)

- Geweld tegen vrouwen is een van de meest beschamende schendingen van de mensenrechten. (Kofi Annan)

- Ik zou twee rechten hebben om toe te voegen aan de lijst van mensenrechten: het recht op wanorde en het recht om te vertrekken. (Charles Pierre Baudelaire)

- Vrijheid kan alleen bestaan ​​als er kennis is. Zonder te leren zouden mannen niet weten wat hun rechten zijn. (Benjamin Rush)


- Het is niet de moeite waard om rechten te hebben die niet voortvloeien uit een goed uitgevoerde taak. (Mahatma Gandhi)

- Ik heb maar één passie, die van licht in naam van de mensheid die zoveel heeft geleden en recht heeft op geluk. (Emile Zola)

- Als de mensenrechten niet worden gerespecteerd - ik zeg de onvervreemdbare rechten die inherent zijn aan de mens als man - kan er geen vrede zijn, want elke schending van de persoonlijke waardigheid bevordert wrok en een geest van wraak. (Paus Johannes Paulus II)

- De vakbonden van mensen, hun redenen, worden bepaald door één groot doel: het veroveren van het recht van mensen om anders te zijn. (Vasily Grossman)

- Homo's hebben het recht om ongelukkig te zijn zoals alle andere stellen. (Chris Rock)

- Als het een plicht is om de rechten van anderen te respecteren, is het ook een plicht om je rechten te laten respecteren. (Herbert Spencer)

- De rechten worden automatisch verhoogd voor degenen die hun taken naar behoren uitoefenen. (Mahatma Gandhi)

- Een recht is slechts het andere aspect van een plicht. (Jean Paul Sartre)

- Wie een recht verkrijgt, mag dat van anderen niet schenden om het zijne te behouden. (José Martì)

- Bij het naast elkaar bestaan ​​van mensen houdt elk natuurlijk recht in een persoon een respectieve plicht in bij alle andere mensen: de plicht om dat recht te erkennen en te respecteren. (Paus Johannes XXIII)

- Sterven om de rechten van anderen te verdedigen is het meest nobele en mooie einde van een mens. (Khalil Gibran)

- Rechten: de privileges van staatsburgerschap volgens de huidige codes. (Ron Hubbard)

- Ik vind het een onvervreemdbaar recht van iedereen om op zijn eigen manier naar de hel te gaan. (Robert Lee Frost)

- Wetten en rechten worden geërfd als een eeuwige ziekte: ze slepen van de ene generatie naar de andere, ze verspreiden zich langzaam van plaats naar plaats. Rede wordt absurd, het publiek profiteert van een ramp; wat een schande om een ​​postero te zijn! (Goethe)

- Een volk dat is geïnspireerd door democratie, mensenrechten en economische kansen, keert extremisme de rug toe. (Benazir Bhutto)

United Nations, LGBT Rights, and a New World (Augustus 2021)


Labels: Mooie zinnen
Top