Bijbelse psalmen

Psalm 76: compleet, commentaar

commentaar – Psalm 76 is geschreven na de nederlaag van het Assyrische leger dat Jeruzalem belegerde, waarschijnlijk als gevolg van een cholera-epidemie. Heel Judea nam deel aan de verheerlijking van...

Psalm 62: compleet, commentaar

commentaar – De auteur van Psalm 62, die hoogstwaarschijnlijk als een leviet wordt beschouwd, illustreert zijn geheim omdat hij sterk is in tijden van moeilijkheden en in vrede is die alleen God aan...

Psalm 102: compleet, commentaar

commentaar – In Psalm 102 zegt de auteur dat hij de verlatenheid van Zion ziet en dat hij zoveel vijanden heeft gemaakt vanwege zijn hoop op de toekomstige wedergeboorte van Jeruzalem. Hij wordt...

Psalm 6: compleet, commentaar

commentaar – Psalm 6 presenteert zichzelf als een gebed tijdens het vele lijden van je leven, de psalmist erkent zijn zonden maar hoopt op de oneindige genade van God. Psalm 6 compleet[1] Aan de...

Psalm 20: compleet, commentaar

commentaar – In de vorm van een groet voor de koning met wie de psalmist is verbonden, spreken we in Psalm 20 over de hulp die van God naar het hoofd van zijn volk zal komen vanuit zijn hemelse...

Psalm 73: compleet, commentaar

commentaar – In Psalm 73 illustreert de auteur de moeilijkheden die zich voordoen bij het besef dat de goddelozen en de arroganten een periode van voorspoed doormaken die rijkdom vergaart, terwijl...

Psalm 2: compleet, commentaar

commentaar – De auteur van Psalm 2, overspoeld met geloof in God, benadrukt de dwalingen en houdingen van een absurde strijd tegen God, uitgevoerd door de machtigen van de aarde en door degenen die...

Psalm 35: compleet, commentaar

commentaar – Psalm 35 begint met een oproep aan de Heer om zich te verdedigen tegen de beschuldigers tegen een onschuldige die voor de rechter is gebracht, een operatie die is georganiseerd om zijn...

Psalm 147: compleet, commentaar

commentaar – In Psalm 147 spoort de auteur aan tot lofprijs en bevestigt dat het goed is om lofliederen voor de Heer te zingen, met de bedoeling met dit gedrag om zich vol geloof tot hem te wenden en...

Psalm 125: compleet, commentaar

commentaar – In Psalm 125 is de auteur zeker van de stabiliteit van de berg Sion, die Jeruzalem vertegenwoordigt, als gevolg van de beloften van de Heer, zal elke man die op de Heer vertrouwt geen...

Top